Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website op de best mogelijke manier te laten verlopen. Indien u verder blijft surfen op onze website, aanvaard u het gebruik van cookies die met name bedoeld zijn om u inhoud en diensten aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd en een aangenamere navigatie mogelijk maken. Als u cookies wenst uitschakelen, nodigen wij u uit om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en om de instellingen te beheren, gelieve onze cookiepolicy te raadplegen.
236 Tervurenlaan1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe)
+32 2 771 43 79

Privacybeleid

PRIVACYBELEID (MEDICIS VZW)

Afdrukken - Downloaden

In werking sinds: 25.05.2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van betrokkenen en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dataprotection@medicis.be

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

MEDICIS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u onze volledige contactgegevens:

MEDICIS VZW
Tervurenlaan 236
1150 Brussel
KBO-nr. : 0416.433.965
dataprotection@medicis.be


2. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens - om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan MEDICIS zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt om MEDICIS toe te laten de verwezenlijking van gezondheidsdiensten te promoten Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en (leverings)adres);
 • uw identiteitskaart en rijksregisternummer;
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om de praktijk van ons medisch centrum te promoten en alle verbonden activiteiten en in het bijzonder om ons toe te laten de samenwerken tussen onze leden te coördineren, ontwikkelen en stimuleren met het oog op patiënten toegang te verzekeren tot een kwaliteitsvolle zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

4. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze Website worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

5. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van betrokkenen. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

6. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om uw gegevens na te kijken, te corrigeren, verwijderen, controleren of overdragen, alsook om u te verzetten tegen het gebruik van en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: dataprotection@medicis.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers, dokters en verpleegkundig personeel en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van bestemmelingen zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

9. WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V).

10. HOE KAN U INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN?

We kunnen u contacteren in het kader van onze professionele relatie. Indien u enige vragen heeft, kan u ons steeds contacteren via email: info@medicis.be.

11. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via dataprotection@medicis.be.

12. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

13. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.